YachtDatabase.com

Billede


Her kan du sende os et af dine billeder/illustrationer, som du mener vil være velegnet til vores arkiv.
Billedfilen skal være enten ".jpg" eller ".gif". Max. filstørrelse er 1MB.
 *: Felter med * SKAL udfyldes.
Bådtype:* Fx Drabant 24
Årgang: Fx 1998
Produktionsnr.: Fx 331
Sejlnr.: (Kun for sejlbåde)
Billede:*
Billedtekst:

For at vi må benytte billedet/illustrationen, skal vi i følge Lov om Ophavsret have tilladelse af den person, der har ophavsretten. Derfor nedenstående erklæring

Jeg erklærer hermed,
- at jeg er fotografen/illustratoren.
- at Udkik/Yachtdatabase må benytte billedet som arkivbillede.
- at Udkik/Yachtdatabase må redigere billedet efter behov.

Dato:22. august 2019
Dit navn: *
E-mail: *