YachtDatabase.com

Erik Sporon Fiedler My boat
Boat type:Naver 29
Year:1978
Sail no.:-
Yacht name:Friia
Located:Frederikshavn Søsportshavn
 
 Myself
Name:Erik Sporon Fiedler
Address:-
Denmark
Phone:-
E-mail:E-mail
Member of:-
My experience:Har sejlet siden midt 70´erne. Undervist på seniorsejlskole, uddannet sejlskolelærere og ledet sejlskole
Where do I sail:Jeg og min familie har sejlet i Danske, Svenske, Finske og Norske farvande
Previous boats:Jeg har haft Naveren fra ny, dvs. 1978
Other information:Interesseret i at udveksle erfaringer om indretning og praktiske detaljer med andre, der sejler i denne noget undervurderede sejlbåd

Date for latest update: 25 April 2001

Back