YachtDatabase.com

Terje H. Larsen My boat
Boat type:Luna 26
Year:1977
Sail no.:-
Yacht name:-
Located:-
 
 Myself
Name:Terje H. Larsen
Address:-
Norway
Phone:-
E-mail:E-mail
Member of:-
My experience:Jeg er i ferd med å anskaffe en Luna 26. Den er ikke rigget, men rigg og seil følger med. Er interessert i beskrivelse av hvordan jeg rigger den, både med hensyn til masteunderstøttelse, plassering av for- og akterstag, vant, skjøter osv. Finnes det event
Where do I sail:-
Previous boats:-
Other information:-

Date for latest update: 12 April 2001

Back