YachtDatabase.com

Ivan Sams My boat
Boat type:Mamba 29
Year:1982
Sail no.:64
Yacht name:Visala
Located:Struer
 
 Myself
Name:Ivan Sams
Address:Ålholmvej 33
Tjørring
7400  Herning
Denmark
Phone:61 71 52 77
E-mail:E-mail
Member of:Struer Sejlklub
My experience:Har sejle siden 2001 i Limfjorden som helhed
Dulighedsprøve i 2001 og SCR - certifikat i 2002
og en masse vind i sejlet osv...
Where do I sail:Limfjorden - men skulle nu gerne have stævnen
uden for mod vest og øst...
Previous boats:Vor første båd var Granada 24 " Nina " som vi var
rigtigt rigtigt glade for - men skulle som de fleste bruge mere plads - når det nu var at man ville sejle ...
Other information:Håber gennem dette at kunne få gode forslag og evt
give ud af hvad vi ved omkring vor Mamba 29 som vi
nu skal til at kende, det koster jo en dårlig oplevelse at tror at man ved det hele - når der er
andre der ved det man ikke ved....

Date for latest update: 23 November 2009

Back