YachtDatabase.com

Pekerforslag og -oppdatering


Her kan du anmelde din hjemmeside til peker-databasen. Det er gratis å bli lagt inn.

Vi har satt reglene nedenfor for å sikre en høy kvalitet på pekerne våre.
  • Registrer vennligst ikke den samme site flere ganger.
  • Registrer ikke et nettsted som er under oppbygning.
  • Kontroller at den oppgitte adressen (URL) er korrekt.
  • Pekere med tittel og beskrivelse skrevet utelukkende med VERSALER vil som hovedregel bli avvist.
  • YachtDatabase forbeholder seg rett til å avvise eller endre ethvert linkforslag.
*: Du må minst fylle ut felter med '*'.
Opplysninger til linkdatabasen

Adresse: *
Kategori: *
Land: *

Språk: *
Skriv nedenstående i det valgte sprog
Nettstedets tittel: *
Beskrivelse: Max. 255 characters
Søkeord:

Reciprocal Link
If the proposed site links to our site, you may enter the address (URL) of the page with the link here. In that case, the link to the proposed site will become emphasized. If you are webmaster, please have a look here: Webmaster

Adresse:

Kontaktperson
Opplysning om kontaktperson og tilhørende e-post er til vår interne bruk i forbindelse med evt. kontakt til dig. De vil ikke være tilgjengelige på Internettet.

E-post: *
Navn:
Please write in English, French, German, Danish, Swedish or Norwegian.
Kommentarer: Max. 255 characters
Captcha: CaptchaCaptcha:  *  Repeat Captcha