YachtDatabase.com

Gode råd til selger


42
Her gir Udkik noen enkle gode råd til selger av en seil-, motor- eller anden båt.
  1. Check at båten findes i båtbasen
  2. Sett et bilde av båten i annonsen
  3. Annonsér på Internett
  4. Gjør hovedrent i båten
  5. Utstyr i båten
  6. Båt og udstyr skal være i orden
  7. Skriftlig avtale
  8. Besiktigelse på land
  9. Pris og betaling
  10. Fraud
Check at båten findes i båtbasen
Hvis båttypen din ikke finnes i båtbasen, så bør du sette den inn. Selv om du synes at du gir mange oplysninger om båten din i annonsen, vil det være mange flere opplysninger en potensiell kjøper kan hente i båtbasen.

Sett et bilde av båten i annonsen
Når du selv ser på annonser, hva ser du etter da? Etter bildet! Sett et bilde i annonsen din. Det trenger ikke være et profesjonelt bilde, men bildekvaliteten skal teknisk være i orden, dvs. klart og tydelig. Du skal ikke bruge et bilde av en overdekket båt på land, det er så vemodig. Velg et bilde du selv liker.

Annonsér på Internett
Du bør annonsere flere steder på Internett. Udkik er ikke det eneste sted å annonsere, og det er som oftest gratis. Noen av stedene har, akkurat som Udkik, også mulighed for salg av det utstyret som ikke skal/kan følge med salget av båten.

Gjør hovedrent i båten
Gør båten din helt ren - og litt til. Når du endelig har lokket en potensiell kjøper ned i båten, bør fella helst klappe igjen :-). Det skal være hyggelig å oppholde seg i båten. Den skal være ren og pen. Hvis båten er skitten, kan kjøperen lett regne med at det er feil som han ikke kan se, og kan derfor komme til å kreve avslag i prisen, også hvis det er uberettiget.

Utstyr i båten
Når du viser fram båten din skal det udstyret være i båten, som følger med ved salget - hverken mer eller mindre. Hvis først du skal til å forklare hva som finnes i båten, men som ikke følger med, og hva som ikke er i båten, men som følger med likevel, forkludrer det salget. Kjøperen begynner å fokusere på det som ikke følger med, og det nedsetter verdien.

Båt og udstyr skal være i orden
Båten og medfølgende udstyr skal være i orden innen båten settes til salgs. Du skal ikke begynne å love at du utbedrer diverse skader etter salget. Det er å be om problemer. Kjøperen seiler kanskje til en annen havn, det kommer diskusjoner om en bestemt skade er utbedret godt nok osv.

Skriftlig avtale
Alle de avtalene som du inngår med kjøper, bør foreligge skriftlig. Det gjelder også en liste over de feil og mangler som du kjenner til. Det nytter ikke å skjule noe, kjøper oppdager det før eller senere likevel. Du unngår også at kjøper senere krever refusjon, fordi han oppdager en skjult feil. En liste over feil og mangler utstråler ærlighet, og viser kjøperen at han kan stole på deg (men likevel forutsatt at han ikke finner nye forhold som helt klart burde have gått fram av listen).

Besiktigelse på land
En båt skal alltid besiktiges på land. Dette er både en fordel for deg og for kjøper. Du unngår etterfølgende diskusjoner om en eventuell feil under vannlinja er opstått før eller etter overdragelsen.

Pris og betaling
Selg alltid kontant. Der er ingen grunn til at du skal låne ut penger til kjøper. Det er kjøpers oppgave å ordne finansiering. Kjøper kan velge å ta et lån i sit eget pengeinstitutt, eller benytte et av de finansieringsselskabene som tar seg av sånt.

Fraud
Be aware of fraud! An obvious kind of fraud is that a person, who pretends to buy your boat, sends a cheque for a sum in excess of the asking price and asks the difference to be returned to them. Do never trust this behaviour. Even if the bank has cleared the cheque it may be worthless.


Har du forresten overveid å kontakte en megler eller forhandler?
Har du lest købsloven? Den gælder også for private handler. (NB! Dansk lov; for salg i Norge gjelder norsk kjøpslov som du finner på Lovdata)
Top